Nové informace - aneb co je nového

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Upozornění :

 

 

   Vážení zájemci o download dat z rct3-city.cz

   Stránky jsou v provozu díky možnosti FREE webhostingu na Pipni.cz
   FREE webhosting má kapacitu datového traficu pouze 100GB za měsíc

   Což v praxi znamená, že možnost stáhnout většinu dat z rct3-city  (tj.okolo 1GB - .zip) má pouze asi 100 zájemců

   za měsíc.
   (V měsíci říjnu byla tato kapacita vyčerpána již k 21.dni)
   PROFI webhosting s větším traficem je již placený a bez Vašeho sponzorství není možné na tento přejít.
   (Rád pro Vás data tvořím, ale penízky navíc pro investici do webhostingu nemám)

 
 Prozatím při rozsahu stahování myslete na ostatní a stahujte opravdu jen to co v daný čas hodláte prozkoumat, díky.

 

 

 

  Notice :

 

   Dear persons concerned about download data from rct3-city.cz

   I'm sorry, but no talk English nor in German, only in Czech
  (subsequent line are to the English language translateds by the help of computer translation)

  Pages function thanks possibilities FREE webhostingu on Pipni.cz
  FREE webhosting has capacity datal traficu only 100GB month
  Which practically entails, that the possibility draw down most data from rct3-city  (cca 1GB - .zip) has only perhaps

  100 interested person month.
  (In month October was this capacity played out already to 21.days)
  PROFI webhosting with bigger tobacconist's is already paid and without your
  sponsoring it is not possible upon this cross over.
  (like to you data create, but pennycress in addition for investment to the webhostingu shan't)

  English version pages for the present isn't perhaps.
  Behind translation would had to to someone pay and at it for the present aren't resources
 

  

  Sponsoring:

   Vše na stránkách RCT3-City je k dispozici zdarma.

   Pokud se Vám data z CityJK líbí a rádi by jste další tvorbu podpořili, lze sponzorsky přispět libovolnou částkou  na účet:

 

   Česká republika

   000000-0610735143/0800

  Internacional

  IBAN:   CZ74 0800 0000 0006 1073 5143

 

   V případě neanonymního příspěvku - (alespoň jméno a město) bude sponzor uveden v tabulce sponzorů.

   (ev. informace nebo např: logo sponzora zašlete E-mailem)

 

 

 

 

 

                   Novinky    01/2012

   

   

  

  Update - doplněná či upravená již existující data

   

 

  

   Témata

   

  

    1. Auta set 1 (CityJKcarHighSet1) verze 1.00 s daty pro HIGH, MEDIUM a  LOW zobrazení

                           - dopracované modely objektů s odpovídajícím počtem detailů pro zobrazení 

                             v různých vzdálenostech pohledu, tak jak budou verze 1.00 na rozdíl od Beta verze

                             vypadat. (ukázka pro nespokojené a nedočkavé kritiky)

 

     

       

                 

                   Novinky    12/2011

   

    

  

  Update - doplněná či upravená již existující data

   

 

  

   Témata

   

  

    1. Aktivovatelné objekty set 3 (CityJKactivateObjectSet3) - doplněny dva prvky

                                                       - časové stopky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 stopky - RCT3 time                                 stopky - real time

    

    

 

   2.Stavějící se budovy (CityJKconstructionBuildingSet1) - doplněno 18 prvků

   

              ukázka  nových dílců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                domeček 1 - s oplocením  při stavbě                    domeček 1 - bez oplocení při stavbě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               dům 2                                                                  domeček 2

 

 

  3.Oprava ikon menu ve výlohách 2 (CityJKwindowCaseSet2)

  

  4.Oprava ikon menu + barevnosti a průhlednosti skla v tématech doplňků k cestám 1 a 2  

    (CityJKpathAddSet1 a CityJKpathAddSet2)

  

  5.Oprava dílců krytí tratí 2 (CityJKtrackTubeSet2)

  

  6.Oprava umístění semaforů v aktivovatelných objektech 1 (CityJKactivateObjectSet1)

   

  7.Oprava dílců lamp a osvětlení 1 (CityJKlightSet1)

  

  

   

  Atrakce

 

 

  1. U některých typů drah atrakcí byly přidány nové dílce

      (2 rovné + 3 dílce pro stoupání pod vodou)

 

    Bylo přidáno rozšíření WT  - obsahuje následující rozšiřovací balíčky:

                                   

             - rozšíření W1 (povinné pro silnice 1 a silnice 2 typu N = s mosty bez sloupů ) -  balíček "rozsireni_W1.zip" 

             - rozšíření W2 (povinné pro koleje1 beton typu N = s mosty bez sloupů ) -  balíček "rozsireni_W2.zip" 

             - rozšíření W3 (povinné pro koleje 3 typu N = s mosty bez sloupů ) -  balíček "rozsireni_W3.zip" 

             - rozšíření W4 (povinné pro konstrukce 1 typu N = s mosty bez sloupů ) -  balíček "rozsireni_W4.zip" 

             - rozšíření W6 (povinné pro trasa 1 typu K = s mosty a sloupy ) -  balíček "rozsireni_W6.zip" 

             - rozšíření W7 (povinné pro koleje2 beton typu N = s mosty bez sloupů ) -  balíček "rozsireni_W7.zip" 

             - rozšíření W8 (povinné pro silnice 2 typu N = s mosty bez sloupů ) -  balíček "rozsireni_W8.zip" 

 

  Z tohoto důvodu jsou nové i balíčky pro následující atrakce:

 

             - Agro               - Service 

             - BusJoint          - Metro 

             - Bus                 - Machine1 

             - Car                 - TrainJoint

             - Crazy              - Train

             - Agro               - Tram

             - Maglev            - Truck

             

  Upozornění : bez nainstalování nových verzí atrakcí nebudou rozšíření v daných atrakcích fungovat

                        nebo opačně,  nainstalované nové atrakce nelze spouštět bez nových rozšíření

                        Jinými slovy lze ugradovat pouze dohromady atrakce a rozšíření

                        Pro update není třeba mazat stará data

 

  Poznámka:   Pokud nemáte potřebu vést dráhy pod vodou, není třeba toto nové rozšíření a s ním

                       související atrakce instalovat, vyjma dílců není v nich nic nového

   

 

    2. U atrakce AGRO byla opravena chyba (týká se dílců dráhy 6T a atrakce Agro s polními cestami)

  

   3. U atrakce ESCALATOR byly přidány 3 nové druhy vozů (chodců)

                      - neviditelný schod s chodícím návštěvníkem

                      - neviditelný schod s chodícím návštěvníkem a prázdným nákupním košíkem

                      - neviditelný schod s chodícím návštěvníkem a plným nákupním košíkem

        Tyto vozy slouží hlavně pro použití eskalátoru jako pojízdného chodníku - (při použití jen dílců v rovině)

        Návštevníci na trati nestojí, ale chodí - jinak řečeno vezou se, ale jdou.

 

    4. U některých rozšiřovacích balíčků byly opraveny výškové nesrovnalosti dílců  (týká se oprav spline u dílců)

      

        seznam opravených balíčků:  rozšiřující TrackBased RF 

                                                    rozšiřující TrackBased RN

                                                    rozšiřující TrackBased R1 + ( R2, R3, R4, R6, R7, R8)

  

 

  Podpora

 

   1. Vstupy a výstupy - doplněný typ invisible 2, neviditelné vstupy a výstupy s odstraněnou funkcí detekce

                                        kolize s ostatními prvky (např. chodníky)

 

   2. Neviditelné chodníky - nová upravená verze invisible path, neviditelné chodníky (cesty)                                  

   Upozornění: Pokud je již nainstalována předchozí verze chodníků je nutné před instalací  smazat obsah adresáře

                         ....  \Path\JKpath001\

 

   3. Nový soubor ikon pro atrakce - nová rozšířená verze souboru ikon do menu atrakcí

    Upozornění: Pokud nebude tento soubor updatován ikony nových atrakcí budou prázné.  

 

 

 

  Utility

 

   1. JKvisibilityChanger 2011 ( nová verze) - program pro nastavování viditelnosti atrakcí a cest

 

   Upozornění :  - pro nastavování nových cest a atrakcí (update 12/2011) je třeba využívat verzi 2011

                          - pro správnou funkci programu verze 2011 musí být update proveden jak u atrakcí (rozšíření WT atd.),

                             tak u cest (chodníků)

                          - pokud update nebude proveden musí se používat stará verze 2010

 

  

 

 

   Novinky - nově vytvořená data

  

 

   Témata

 

    1. Digitální hodiny  (CityJKdigiClockSet2) - nové téma digitálních hodin (42 prvků)

                                 - různé druhy lcd, diodových, svítivých digitálních hodin, časových stopek a informačních

                                   tabulí pracujících v reálném čase

                                 - několik různých těl (tvarů) hodin pro variabilní poskládání mnoha variant hodin

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                 ukázka dílců hodin                                                     ukázka složených hodin z dílců

 

  

  

    2. Informační cedule a symboly  (CityJKinfoBannerSet1 a CityJKinfoBannerSet2)

                                     - dvě nová téma poutačů, cedulí, reklam, informačních tabulí a značek (94 prvků)

                                   - svítivé, animované, rotující prvky

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                 poutače                                                                 symboly

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                 neony                                                                   informační tabule

 

 

 

    3. Budovy stanic  (CityJKstationBuildingSet2 a CityJKstationBuildingSet2)

                                    - dvě nová téma dílců budov stanic (stěny, schodiště, obložení, krytí a vybavení)

                                    - 56 prvků pro sestavování variant stanic z přednastavených celků

                                    - podzemní a nadzemní stanice, čerpací stanice

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                 stěny stanic                                                            podchody

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                  krytí                                                                      vybavení

       

   

   3. Tunelovací dílce  (CityJKtunnelBlockSet1)

                                    - téma s neviditelnými dílci pro kopání vlastních tunelů v podzemí

                                    - 4 prvky (různá výška), které podléhají změně výšky terénu

                                    - 6 prvků (různá výška), které NEpodléhají změně výšky terénu

                                    - 6 prvků (různá výška) s průhlednou stěnou, které NEpodléhají změně výšky terénu

 

  4. Doplňkové dílce pro krytí tratí  (CityJKtrackTubeAddSet1)

                                    - téma s doplňkovými dílci pro práci s krytím tratí a tunely

                                    - 21 prvků

   

  5. Další sety s doplňky k neviditelným chodníkům  (CityJKpathAddSet3, 4, 5, a 6)

                                    - rozšíření o 4 sety doplňkových dílců pro práci s neviditelnými chodníky

                                    - 28 prvků + 48 prvků + 30 prvků + 40 prvků

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKpathAddSet3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKpathAddSet4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ukázka z CityJKpathAddSet5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKpathAddSet6

 

 

   

  6. Krytí drah a cest 1 a 2 (CityJKcoveredWaySet1 a CityJKcoveredWaySet2

                                    - dílce krytí pro dráhy a cesty s různou velikostí a tvary

                                      (využitelné i jako různé haly a atria)

                                    - jen rovné dílce s různou šířkou - pro chodníky, dvě dráhy a dvě dráhy i s nástupišti atd.

                                    - 26 prvků a 22 prvků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKcoveredWaySet1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKcoveredWaySet1 

  

 

7. Krytí ploch (CityJKcoveredPlaceSet1

                                    - dílce krytí pro prostory, plochy s různou velikostí a tvary

                                    - obdobné krytí jako u atrakcí arén a hall k vlasnímu využití pro různé haly a zastřešení)

                                    - 12 prvků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKcoveredPlaceSet1

   

   

 8. Přídavné vstupy do parku (CityJKentrancePortalSet1

                                    - dílce pro umístění dalších vstupů do parku

                                    - 8 prvků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKentrancePortalSet1

     

     

9. Aktivovatelné objekty 4 (CityJKactivateObjectSet4

                                    - další dílce pro aktivaci událostí na trati

                                    - 23 prvků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKactivateObjectSet4

  

   

10. Lampy a osvětlení 2 (CityJKlightSet2

                                    - lampy a osvětlení set 2 jsou shodné jako set 1, ale mají emissivní dílce skla 

                                    - 20 prvků

   

11. Kompletní budovy 1 (CityJKcompleteBuildingSet1

                                    - kompletní stavby budov 

                                    - 9 prvků

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ukázka z CityJKcompleteBuildingSet1

   

  

12. Stálé zvuky 1 (CityJKfixedSoundSet1

                                    - ozvučovací prvky - zvuk v opakované smyčce

                                    - 93 prvků se zvukem

     

       

       

 

 

 

   

   Atrakce

 

   1. Stavební moduly (CityJKbuildingModuleSet1) - nová atrakce pro obestavění vlastními strukturami

                                   - 8 druhů nejezdících vozů (ploch s vybavením) s různou činností človíčků v nich

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                 kancelář                                                                  obchod

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                  bistro                                                                   internetová kavárna

 

 

     2. Tunelovací dráha (CityJKtunnelerTrackSet1)

                                   - dráha pro vlastního tunelování (vytváření prostor) v podzemí s možností zneviditelnění

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

       

 

                  ... nastavení s viditelnými dílci                               ... nastavení s zneviditelnými dílci

 

 

   Poznámka : Podrobnější informace k novinkám naleznete v bězných popisech k tématům a atrakcím

                        v daných oddílech stránek RCT3-CITY 

    

    

  

  

  

  Ve vývoji - data na kterých se pracuje

 

 

Témata

 

 

  1. Mega stavby  (CityJKmegaBuildingSet1)

                                    - téma mega budov s vybavením

                                    - plus doplňky k nim

  

 

 

 

 

 

 

   

                 budova 1 - koule                                                 

       

 

 

Atrakce

 

 

 

  1. Haly a budovy - do terénu nebo do vodní plochy (CityJKhall1Set1 a CityJKhall2Set1)

                                   -  nejezdící vozy (budovy) s různou činností človíčků v nich

 

   2. Arény a stadiony - do terénu nebo do vodní plochy (CityJKarena1Set1 a CityJKarena2Set1)

                                   -  nejezdící vozy (budovy) s různou činností človíčků v nich

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            aréna umístitelná na terén

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             aréna umístitelná do vodní plochy